ผลการแข่งขัน Thailand Drift Series 2014 (TDS 2014)

สนามที่ 1 (สนามแรก) วันที่ 13-14 กันยายน 2557

- ผลการแข่งขัน Class B ทำการแข่งขันวันที่ 13 กันยายน 2557

Class B - รอบ Battle 32 คันสุดท้าย
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
39. 1000 Speed 11. Nick Zeetex 39. 1000 Speed - เร็วๆนี้ -
27. Aox Jinyu 23. ชนิน Potenza 23. ชนิน Potenza - เร็วๆนี้ -
58. กอล์ฟ บางไผ่ 78. นุ True Visions 78. นุ True Visions - เร็วๆนี้ -
18. หนิง Kenda 7. อาร์ท Zeetex 18. หนิง Kenda - เร็วๆนี้ -
35. Keno 88. เบิร์ด SK 88. เบิร์ด SK - เร็วๆนี้ -
46. เจ Pulzar 8. โอ๊ต Zeetex 46. เจ Pulzar - เร็วๆนี้ -
91. เอก Cosmis 94. Tos RKD 91. เอก Cosmis - เร็วๆนี้ -
53. จิ๊บ Jinyu 10. แก้ว Zeetex 53. จิ๊บ Jinyu - เร็วๆนี้-
52. โอเล่ RRT 96. โจ๊ก Delta-1 96. โจ๊ก Delta-1 - เร็วๆนี้ -
12. Wisit Zeetex 62. กอล์ฟ Boxzaracing 12. Wisit Zeetex - เร็วๆนี้ -
66. โก้ PO 26. หมู Show Pow 66. โก้ PO - เร็วๆนี้ -
30. โป๊ยเซียน ERDM 20. บอม ขั้นเทพ 20. บอม ขั้นเทพ - เร็วๆนี้ -
77. เพชร SK 22. เฮียโก 22. เฮียโก - เร็วๆนี้ -
89. เปียว Eneos 90. เบ๊นส์ Demon 89. เปียว Eneos - เร็วๆนี้ -
59. Ted Impression 95. ตี๋ LR Autoworks 95. ตี๋ LR Autoworks - เร็วๆนี้ -
40. บอย Zeetex 93. ติ๊ก Cosmis 93. ติ๊ก Cosmis - เร็วๆนี้ -

 

Class B - รอบ Battle 16 คันสุดท้าย
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
39. 1000 Speed 23. ชนิน Potenza 39. 1000 Speed - เร็วๆนี้ -
78. นุ True Visions 18. หนิง Kenda 18. หนิง Kenda - เร็วๆนี้ -
88. เบิร์ด SK 46. เจ Pulzar 88. เบิร์ด SK - เร็วๆนี้ -
91. เอก Cosmis 53. จิ๊บ Jinyu 91. เอก Cosmis - เร็วๆนี้ -
96. โจ๊ก Delta-1 12. Wisit Zeetex 96. โจ๊ก Delta-1 - เร็วๆนี้ -
66. โก้ PO 20. บอม ขั้นเทพ 20. บอม ขั้นเทพ - เร็วๆนี้ -
22. เฮียโก 89. เปียว Eneos 89. เปียว Eneos - เร็วๆนี้ -
95. ตี๋ LR Autoworks 93. ติ๊ก Cosmis 93. ติ๊ก Cosmis - เร็วๆนี้ -

 

Class B - รอบ Battle 8 คันสุดท้าย
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
39. 1000 Speed 18. หนิง Kenda 18. หนิง Kenda - เร็วๆนี้ -
88. เบิร์ด SK 91. เอก Cosmis 88. เบิร์ด SK - เร็วๆนี้ -
96. โจ๊ก Delta-1 20. บอม ขั้นเทพ 20. บอม ขั้นเทพ - เร็วๆนี้ -
89. เปียว Eneos 93. ติ๊ก Cosmis 89. เปียว Eneos - เร็วๆนี้ -

 

Class B - รอบ Battle 4 คันสุดท้าย
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
18. หนิง Kenda 88. เบิร์ด SK 88. เบิร์ด SK - เร็วๆนี้ -
89. เปียว Eneos 20. บอม ขั้นเทพ 20. บอม ขั้นเทพ - เร็วๆนี้ -

 

Class B - ชิงอันดับที่ 3
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
89. เปียว Eneos 18. หนิง Kenda 18. หนิง Kenda ไฮไลท์

 

Class B - ชิงอันดับที่ 1
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
88. เบิร์ด SK 20. บอม ขั้นเทพ 88. เบิร์ด SK ไฮไลท์

 


- ผลการแข่งขัน Class A ทำการแข่งขันวันที่ 14 กันยายน 2557

Class A - รอบ Battle 32 คันสุดท้าย
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
56. เพชร Nankang 57. นฤเบศร์ สัจปาละ 56. เพชร Nankang - เร็วๆนี้ -
88. เบิร์ด SK 62. กอล์ฟ Boxzaracing 88. เบิร์ด SK - เร็วๆนี้ -
71. ดาวิเด โดริโก้ 73. เก่ง PTT 71. ดาวิเด โดริโก้ - เร็วๆนี้ -
32. เอ็น Deestone 92. จุ๊ บ้าพลัง 32. เอ็น Deestone - เร็วๆนี้ -
72. โจ้ PTT 9. หนึ่ง P1 9. หนึ่ง P1 - เร็วๆนี้ -
77. ภาณุวิชญ์ ปานจันทร์ 111. BULLZAI 111. BULLZAI - เร็วๆนี้ -
21. อนุวัฒน์ อ่องแก้ว 74. เอ็ม อรรถพล 74. เอ็ม อรรถพล  - เร็วๆนี้ -
3. ปอน Injection 43. ณัฎฎวุฒิ เครือประดับ 3. ปอน Injection - เร็วๆนี้ -
25. EMMANUEL AMANDIO 27. ศศิศ ดวงมาศ 25. EMMANUEL AMANDIO - เร็วๆนี้ -
24. KAMARUDIN ALIAS 31. ง้วน KUMHO 24. KAMARUDIN ALIAS - เร็วๆนี้ -
34. ALEKSANDAR KATAROVSKI 1. IVAN LAU YEW CHUNG 34. ALEKSANDAR KATAROVSKI - เร็วๆนี้ -
83. BEN ITAC 19. จตุพล มั่นภัทรพงศ์ 83. BEN ITAC - เร็วๆนี้ -
33. ตี๋ Inkject 29. กุลชาติ หรูวรรธนะ 29. กุลชาติ หรูวรรธนะ - เร็วๆนี้ -
15. เอส West Lake 2. กีกี้ กระทิงแดง 2. กีกี้ กระทิงแดง - เร็วๆนี้ -
6. นิธิพัฒน์ ละม้ายกุล 54. ปอ ITAC 54. ปอ ITAC - เร็วๆนี้ -
60. นนท์ Overdrive 18. จันทวัฒน์ หัสกิจ 60. นนท์ Overdrive - เร็วๆนี้ -

 

Class A - รอบ Battle 16 คันสุดท้าย
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
56. เพชร Nankang 88. เบิร์ด SK 88. เบิร์ด SK ไฮไลท์
71. ดาวิเด โดริโก้ 32. เอ็น Deestone 71. ดาวิเด โดริโก้ ไฮไลท์
9. หนึ่ง P1 111. BULLZAI 9. หนึ่ง P1 ไฮไลท์
74. เอ็ม อรรถพล 3. ปอน Injection  3. ปอน Injection - เร็วๆนี้ -
25. EMMANUEL AMANDIO 31. ง้วน KUMHO  25. EMMANUEL AMANDIO ไฮไลท์
34. ALEKSANDAR KATAROVSKI 83. BEN ITAC  83. BEN ITAC ไฮไลท์
29. กุลชาติ หรูวรรธนะ 2. กีกี้ กระทิงแดง  2. กีกี้ กระทิงแดง ไฮไลท์
54. ปอ ITAC 60. นนท์ Overdrive  60. นนท์ Overdrive ไฮไลท์

 

Class A - รอบ Battle 8 คันสุดท้าย
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
88. เบิร์ด SK 71. ดาวิเด โดริโก้  71. ดาวิเด โดริโก้

ไฮไลท์

25. EMMANUEL AMANDIO 83. BEN ITAC  25. EMMANUEL AMANDIO  - เร็วๆนี้ -
9. หนึ่ง P1 3. ปอน Injection
 9. หนึ่ง P1  - เร็วๆนี้ -
2. กีกี้ กระทิงแดง 60. นนท์ Overdrive  60. นนท์ Overdrive  - เร็วๆนี้ -

 

Class A - รอบ Battle 4 คันสุดท้าย
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
60. นนท์ Overdrive 25. EMMANUEL AMANDIO 25. EMMANUEL AMANDIO  - เร็วๆนี้ -
9. หนึ่ง P1 71. ดาวิเด โดริโก้ 71. ดาวิเด โดริโก้  - เร็วๆนี้ -

 

Class A - ชิงอันดับที่ 3
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
60. นนท์ Overdrive 9. หนึ่ง P1 60. นนท์ Overdrive  - เร็วๆนี้ -

 

Class A - ชิงอันดับที่ 1
นักแข่ง 1นักแข่ง 2ผู้ชนะรายละเอียด
25. EMMANUEL AMANDIO 71. ดาวิเด โดริโก้ 71. ดาวิเด โดริโก้  - เร็วๆนี้ -
AonTeerawat
แก้ไขล่าสุดโดย: AonTeerawat
เมื่อ: 1 ธันวาคม 2557 - 15:06

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook